Medlemmer i Borgergruppen Tuse Næs

Henning Olsen Talsmand, Lokalforum
59 46 52 42
hwo@kmd.dk


Kjeld Malte Kontaktperson i Lokalforum
23 46 73 56
kmp@hosmalte.dk
Alice Faber
alicegfaber@gmail.com
Arne Bentsen
arnebentsen@icloud.com
Birgit Edvars
birgit@edvars.com
Finn Bjerregaard
fbj@udbyvej.dk
Flemming Sørensen
nifls@odsherred.dk
Jes Edvars
jes@edvars.com
Karen Coulthard
k.coulthard@mail.dk
Lone Rasmussen
lon@minakasse.dk
Peter Lyngholm
plyngholm@gmail.com
Svend Christensen
svc@plen.ku.dk
Thomas Skarbye
scarbee1@gmail.com
Ulrich Iversen
ulrich@iver-ulle.dk

Nyheder

Nyt Miljøcenter

Punkt 192

Byråd punkt 92

Dagsordener

Referater