Hotel Hørby Færgekro
Strandvejen 1, Hørby, 4300 Holbæk
Tlf: 5946 0131
www.hoerby-faergekro.dk
hotel@hoerby-faergekro.dk
Lyngholm Landsted
Gurredevej 44, Tuse Næs, 4300 Holbæk
Tlf: 2096 2030
www.lyngholmlandsted.dk
Tuse Næs Kunsthåndværk
Uglerupvej 31, 4300 Holbæk
Tlf: 5946 1623
www.tusenaes-kunsthaandvaerk.dk