Akupunktur
AKURART
Uglerupvej 19, 4300 Holbæk
5946 2108
V/Sygeplejerske Lone Jensen


Anlægsgartner
Skoventreprenør Michael Henriksen
Højlystvej 30, 4300 Holbæk
2440 6181
www.michael-henriksen.dk


Auto
Autohjørnet Tuse Næs A/S
v/Palle Jørgensen
Udbyvej 3, 4300 Holbæk
5946 1841, fax: 5946 1828
autohj.tusenaes@mail.tele.dk

Hagested Autoværksted ApS
v/ A. K. Pedersen
Præstebrovej 48c, 4535 Gislinge
5946 0585


Begravelsesfirmaer
Begravelse og Bisættelse
v/ Lykke Mantzius Lykke
Nykøbingvej 74, Mårsø, 4300 Holbæk
2441 7236 / 5943 6304
lmlykke@mail.dk


Blade
Tuse Næs Bladet
Løserupvej 50, 4300 Holbæk
2346 7356
www.tusenaesbladet.dk
bladet@hosmalte.dk


Blomster
Audebo Havecenter
Nykøbingvej 96, 4300 Holbæk
5946 0409
www.audebo-havecenter.dk


Brugsforeninger
Dagli'Brugsen Tuse Næs
Udbyvej 57
5946 1075
04517@coop.dk


Buskørsel
Holbæk Minibusser
v/ Michael Olsen
Tobjergvej 18, 4300 Holbæk
5946 2787 / 2535 5868
www.holbaekminibusser.dk


El-Installatører
Nj el-service
v/ Niels Jørgensen
Vestergårdsvej 66, 4300 Holbæk
5946 1504
www.nj-el.dk
nj@nj-el.dk


Entreprenør og Kloak
Jens Henrik Nielsen
Bognæsvej 13, 4300 Holbæk
5946 1093 / 4011 2093
jh@jenshenrik.dk


Feriekoloni
Feriekoloni Audebo
v/Kay Abrahamsen
Audebo Skolevej 20, 4300 Holbæk
5946 0043


Foderstoffer
Butikken
v/Per Møller Larsen
Præstebrovej 10, Hagested, 4300 Holbæk
5946 0035


Forsamlingshuse
Hørby Kultur- og Forsamlingshus
Uglerupvej 24, 4300 Holbæk
tlf.: 5946 1129

Kulturhuset Udby Forsamlingshus
tlf.: 4243 3939
Udbyvej 39, 4300 Holbæk
www.kufudby.dk


ForsikringerGardiner
Aagesens Gardiner
Præstebrovej 8, 4300 Hagested
5944 6165


Kloakmestre
Hulvejens Minigraver
v/ Anders Jensen
5946 2108 / 2122 0605
hulvejensminigraver@mail.dk

Palle Jensen
Smutvej 18, Mårsø, 4300 Holbæk
5946 0314 / 2046 1514 pallejensen@post9.tele.dk


Kunsthåndværk
Tuse Næs Kunsthåndværk
Butik-Galleri-Cafe
Uglerupvej 31, 4300 Holbæk
5946 1623
www.tusenaes-kunsthaandvaerk.dk


Landbrug
Avdebogård v/ Preben Hansen
Bjergskovvej 24, 430 Holbæk
5946 0421
www.avdebogaard.dk
preben@avdebogaard.dk

Hørbygaard
v/Christian Castenskiold
Tuse Næs Vej 7, 4300 Holbæk
5946 0026
post@castenskiold.dk


Maskinstation
Hald og Hansen Maskinstation
Uglerupvej 10, 4300 Holbæk
5946 2122, fax: 5946 1850


Murermestre
Marcoplan Entreprise A/S
Audebo Skolevej 1, 4300 Holbæk
5946 0116
www.marcoplan.dk
info@marcoplan.dk


Rengøring
Maja’s Rengøring
Hyldegårdsvej 56, 4300 Holbæk
2992 6611
majamortensen@me.com


Revisorer
Reg. Revisor Flemming Hansen
Blåbærvej 41, 4300 Holbæk
5946 1727

Reg. Revisor Henrik Hansen
Blåbærvej 5, 4300 Holbæk
5946 2204, fax: 5946 2206


Rådgivning & Økonomi
Arne Hyldegaard
Hyldegårdsvej 25, 4300 Holbæk
5946 0320

Grodals Regnskabsassistance og Erhvervsrådgivning
Ellekrattet 4, Kisserup, 4300 Holbæk
4030 3603
helle@grodalsregnskab.dk


Sejlerskole
Fjordens Speedbådsskole
v/ Søren Møller Andersen
Tuse Næs Vej 18, 4300 Holbæk
2217 5686
tusenaesvej@gmail.com


Skiltecentre
HSCdotDK
Bødkervej 22, 4300 Holbæk
5945 0404
www.hsc.dk


TrælastTømrer/Snedkermestre
Mårsø Tømrer- og Snedkerservice
v/Boye Pedersen
Præstebrovej 11, 4300 Holbæk
5946 0034 / 5946 0445 / 4026 3234
mts-bp@mail.dk

John Hoelgaard
Kisserupvej 85, 4300 Holbæk
5946 5031 / 4031 4531

TJ Tømrerservice
Audebo Skolevej 14, 4300 Holbæk
Tommy: 2162 3130 / Jørn: 2025 6436
www.toemrerservice.dk


VVS
A/S Uglerup Smedie & VVS
Kastrupvej 10, Uglerup, 4300 Holbæk
5946 1266
Jesper: 2166 7574


TUSE NÆS ERHVERVSFORENING

Mail: kmp@hosmalte.dk
Formand: Dan Larsen 5946 1960
Næstformand: Palle Jensen 5946 0314
Kasserer: Anders B. Jensen 2122 0605
Sekretær: Kjeld Malte 2346 7356
Medlem: Jesper Brøgger 5946 1075
Regnskabsfører: Dora Johansen 5946 1793

BESØG OS PÅ: www.tusenæs.dk
Nyheder

Nyhedsbrev 2019-04

Vedtægter TNE

Dagsordener

Referater

Referat Generalforsamling 2018-03-21
2019-03-20 Referat Generalforsamling
2019-04 Referat Bestyrelsesmøde