Institutioner

Borgerservice, tlf.: 7236 3636
Jernbanevej 6, 4300 Holbæk

Børnehaven Tuse Næs, tlf.: 5946 1095
Leder Mette Kring
Formand for forældrebestyrelse Randi Krak

Børnehave og vuggestue Troldemosen, tlf.: 7236 7420
Distriktsleder Ziska Seirup

Mårsø Centret
Gl. Tuse Næs Vej 15A, 4300 Holbæk
Hjemmeplejegruppen 7236 3677
Cafeteria 7236 5367
Brugerrådet
Formand Hans Ravn 2074 1926
Kasserer Carl Erik Larsen 2448 2394

Katrinedalskolen afd. Udby, tlf.: 7236 7770
Lærerværelset 7236 7163
Fax 5946 1588
Mail katrinedalskolen@holb.dk
Daglig leder Dorthe Kold 7236 6337
Sekretær Tina Teglers 7236 7164
UU-vejleder Jeanette B. Lystrup
SSP Maja Hansen 7236 6182
Sundhedsplejerske Stine Orth 7236 6264
Formand for skolebestyrelsen Martin Læssøe Jensen
SFO
Leder Jette Kjær Jørgensen 7236 6336
7236 7770 / 7236 7696 svarer alle skoledage 7-16
Åbningstider i SFO: Man-Fre: 06.30 - 08.15 og 13.00 - 17.00

Tuse Næs Hallen, tlf.: 5946 1843

Tuse Næs Lokalforum
Talsmand Henning Olsen 5946 5242
Sekretær Kjeld Malte 5946 1425

Udby Bibliotek
Lukket Der henvises til Holbæk Bibliotek 7236 3606

Tuse Næs Pastorat
Sognepræst Mikkel Vale 5946 1078
Menighedsrådsformand Marianne Pedersen 5946 1425

Udby Postekspedition, tlf.: 5946 1075
Mandag - fredag: 10.00 - 18.00
Lørdag: 10.00 - 14.00