Tuse Næs byder på flere producenter af fødevarer.

Jesper Jensen og Else Marie Haulund
Salg af ænder
Hesselbjerg, Faurbjergvej 30, Tuse Næs, 4300 Holbæk
www.hesselbjerg.info
jesper@hesselbjerg.info


Michael Pedersen
Salg af fjerkræ
Ellemosegaard, Tobjergvej 16, Tuse Næs, 4300 Holbæk
ellemosegaarden.dk
michael@ellemosegaarden.dk
Tlf: 2033 6857
John T. Pedersen & Pia Varkil, Løserup PlanteSalg
Produktion og salg af juletræer og pyntegrønt samt salg af diverse vildtfuglefrø, hunde- og kattefoder m.m.
Løserupvej 39, Tuse Næs, 4300 Holbæk johnogpia@mail.dk
Tlf: 5946 1787
Mikkel Christiansen, Markeslevgaard
Salg af Herefordkvæg
Tuse Næs Vej 37, Markeslev, 4300 Holbæk
www.markeslevgaard.dk
Tlf: 5946 1333
Mette Gold Frederiksen
Tuse Næs Vej 40, 4300 Holbæk
www.frilandsgris.dk
bestilling@frilandsgrisen.dk
Tlf: 5946 5989/ 6155 4197
Tove og Hans Kjeld Hansen, Løserupgaard
Salg af Limosinekvæg/ økologisk
Løserupvej 26, Tuse Næs, 4300 Holbæk
www.loeserupgaard.dk
loserupgaard@jubii.dk
Trine Olesen, Sundhedsuddannet, Minkemarkgaard
Salg af geder/økologisk - foredrag
Minkemarkvej 12, Tuse Næs, 4300 Holbæk
trine@molkon.dk
Tlf: 5253 8389
Tuse Næs Gårdmosteri, Anni og Jørgen Svendsen
Bavnen 4, Løserup, Tuse Næs, 4300 Holbæk
gaardmosteri.dk
bavnen4@hotmail.com
Tlf: 29933136 eller 21799114.
Lyngholm Landsted, Peter & Charlotte Lyngholm
Økologisk fårebrug/lammeproduktion
Guredevej 44, Gurede, 4300 Holbæk
www.lyngholmlandsted.dk
amail@lyngholmlandsted.dk
Jens Kurt Nielsen
Økologisk Hereford / Simmentaler kvæg, landbrug
Løserupvej 46, Tuse Næs, 4300 Holbæk
jkun1@live.dk
Tlf: 5946 1987 / 5174 1788
Martin K. Sørensen
Hjemmeproduceret vin og honning.
Minkemarkvej 11, Tuse Næs, 4300 Holbæk
minkemark@mail.com
Tlf: 5946 1072 - 5240 1911